Przejdź do treści
kosorowice - skład
Przejdź do stopki

Regulamin LSO Kosorowice

Treść

Regulamin LSO Kosorowice

1. Do zakrystii przychodzimy co najmniej 15 minut przed Mszą świętą.

2. Ministrant przed Mszą Świętą jest zobowiązany zadbać o to aby wszystko było odpowiednio przygotowane.

3. Minimum 5 minut przed Mszą Świętą najstarszy „stażem” ministrant wyznacza funkcje liturgiczne. Wyznaczone funkcje ministrant przyjmuje bezdyskusyjnie  czyli nie komentuje i nie sprzeciwia się.

4. W zakrystii musi panować cisza, można rozmawiać jedynie szeptem.

Obowiązuje całkowity zakaz używania słów niecenzuralnych.

5. Pięć minut przed Mszą Świętą ministranci wyciszeni i skupieni oczekują ustawieni w formacji na rozpoczęcie.

6. W trakcie Mszy Świętej:

Stoimy ze złożonymi rękami

Siedzimy z rękami na kolanach

Odpowiadamy głośno na dialogi mszalne

Śpiewamy pieśni mszalne

Całkowicie wstrzymuje się od rozmów z innymi ministrantami

7. Po skończonej Mszy św. w zakrystii:

- Modlitwa  w  skupieniu  /nie  ściągamy  szat liturgicznych - Ministranci /bez pośpiechu i w CISZY!!!/ sprzątają naczynia liturgiczne

- W ciszy wieszamy szaty liturgiczne na wieszaki  W zakrystii nadal nie rozmawiamy głośno!!!

- Jeśli chcemy porozmawiać z Ks. Proboszczem, cierpliwie czekamy, aż załatwi wszystkie sprawy z parafianami, dopiero wtedy możemy z nim porozmawiać.

- Nie przerywamy rozmowy, jeśli Ksiądz rozmawia z kimś starszym, lecz ze zrozumieniem czekamy na swoją kolej.

8. Ministrant powinien zadbać również o swój wygląd zewnętrzny (odpowiednia fryzura, spięte włosy, czyste ręce).

9. Każdy ministrant ma obowiązek ubrać się stosownie do pełnionej służby (długie spodnie, czysta koszulka przynajmniej zakrywająca ramiona, w święta najlepiej koszula lub koszulka polo obowiązuje wtedy ubiór elegancki -  nie wyklucza to tego że w każdy inny dzień można również ubrać się elegancko.

10. Członkowie LSO zobowiązani są do szacunku względem wszystkich ludzi, a szczególnie innych członków wspólnoty ministranckiej i kapłanów.

11. Ministrant ma obowiązek chodzić na wyznaczone służby w tygodniu, niedziele i święta.

12. Każdy ministrant ma obowiązek odnosić się z szacunkiem dla przedmiotów liturgicznych oraz mienia parafii.

13. Ministrant ma obowiązek przestrzegać regulaminu punktacji ustalonego na wcześniejszych spotkaniach. Oszustwa w punktacji będą surowo karane.

14. Za nieprzestrzeganie regulaminu obowiązują kary, tj. punkty ujemne, rozmowa z przewodniczącym, rozmowa z księdzem Proboszczem, zawieszenie w pełnieniu posługi ministranta, wydalenie ze wspólnoty ministranckiej.

15. Słowo członka zarządu zawsze jest ważniejsze. Lecz ostateczną decyzję w ciężkich przypadkach podejmuje ksiądz Proboszcz lub przewodniczący LSO.

83347